Vous n'avez encore accédé à aucune fiche…

Moscou-Cassiopée

(Moskva-Kassiopeya)

 Générique final

Distribution des rôles

I.O.O.
Innokenti Smoktunovsky
Victor Sereda
Misha Yershov
Pasha Kozelkov
Sasha Grigoryev (Aleksandr Grigoryev)
Blagovidov
Vasili Merkuryev
Filatov
Lev Durov
Misha Kopanygin
Volodya Savin (Vladimir Savin)
Fedya Lobanov
Volodya Basov (Vladimir Basov Ml.)
Ogon-Duganovsky
Yuri Medvedev
Varya Kuteishchikova
Olya Bityukova (Olga Bityukova)
Kurochkin
Pyotr Merkuryev
Yulia Sorokina
Nadya Ovcharova (Nadezhda Ovcharova)
Katya Panfyorova
Ira Popova (Irina Popova)
Kondraty Panteleimonovitch
Anatoli Adoskin
Antonina Alekseevna
Natalya Fateyeva
Journalist
N. Figurovsky (Nikolai Figurovsky)
Akademik
Artyom Karapetyan
Journalist
Valentina Kutsenko
Pionervozhaty
Yuri Puchinin
Teacher
S. Radchenko (Svetlana Radchenko)
Ludmila Okorokova
Raisa Ryazanova
Nadezhda Filatova
N. Semyontsova (Nadezhda Semyontsova)
Lelya Kozelkova
Natalya Strizhenova
Ivanov
Nikolai Viktorov
Mila Okorokova
Anna Viktorova
French journalist
M. Yanushkevich (Mikhail Yanushkevich)
...
V. Zolotaryov (V. Zolotaryov)

Réalisation

Réalisateur
Richard Viktorov

Écriture

Scénariste
Isai Kuznetsov
Scénariste
A. Zak (Avenir Zak)

Musique

Musique
Vladimir Chernyshyov

Directeur photo

Directeur de la photographie
Andrei Kirillov

Montage

Monteur
O. Katusheva (Olga Katusheva)

Chef décorateur

Chef décorateur
Konstantin Zagorsky

Costumes

Costumes
I. Krasulin

Département musique

Conducteur
Georgi Garanyan

(*) non crédité